Coaching

Jag är coachen för dig som bestämt dig för att du vill något MER, NU!

 

Jag finns i Skåne, du kan vara var du vill i världen. Jag försöker skapa hållbarhet överlag därför erbjuder jag coachsamtal digitalt. De blir kraftfulla och förtroendeskapande genom telefon eller via skype e dyl.  Vi spar tid och miljö genom att inte behöva transportera oss och du kan vara i den miljö som känns bäst för dig = hållbarhet. Vill du hellre att vi träffas gör vi det. Ett första prova på samtal är alltid gratis (via telefon). 

Det har visat sig att om man samarbetar med en coach ökar möjligheterna att nå sina mål och önskade läge med upp till 60%. Detta för att man provar nya tankar och ser nya möjligheter, identifierar och sätter ord på vad man verkligen vill och vilka handlingar som krävs för att ta första steget för att komma dit. Någon som håller fokus och skapar en tidsplan tillsammans med dig. Kraften av att ha någon som följer upp och gläds med dig i din utveckling.

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som ger insikt och öppnar upp för nya tankar, vanor och handlingar som gör att du når dina mål. Du väljer nya vägar, du utvecklas som person. Min uppgift som coach är att uppmuntra, ge stöd, utmana till nytänk och hålla fokus men det kan också vara en ”spark där bak ” för att du ska komma vidare med det som du tänkt att du ska göra, börja med eller sluta med.

Förändringen du vill åstadkomma kan vara privat, i en relation, grupp eller i din yrkesroll. Att växa i en av sina roller ger oftast en positiv effekt även inom andra områden. T ex om du växer och utvecklas i din ledarroll gör din tillfredställelse att du får mer energi och den känner de i din omgivning av både på arbetsplatsen och privat. Samma gäller när du växer privat och mår bra i dina val, det märks på ditt arbete, mer energi, gladare och tryggare. Du skapar ett hållbart liv med balans.

Jag kan garantera dig att jag kommer att ge dig mitt fulla fokus och kompetens för att du ska nå ditt/ dina mål!

 

Hur väljer jag coach?

Jag erbjuder coaching enskilt, i par eller i grupp

Mer om coaching

Coaching är en samtalsmetodik, där coachen använder sig av olika frågor och modeller för att den coachande ska få insikt, utmaning, igenkänning, se mönster i sina handlingar och tankar. Detta möjliggör nya handlingar och vanor så att man når ett önskat läge. Man tar fram sin fulla potential och förmåga till att få de resultat man vill för sitt eget välbefinnande. Det är en personlig utveckling som ger energi och kraft. En professionell coach har ett flertal metoder och modeller som erbjuds den coachade för att anpassa coachingen till vad just du behöver. Coachen håller i processen, DU fyller den med innehåll.

De första samtalen bör ligga nära i tid för att få bäst resultat. Det kan ta några gånger att vänja sig vid sin egen insikt och hur kraftfullt och stärkande det är att bli coachad. Coachen ansvarar för uppföljning och fokus, den coachade för handling och reflektion.

Vänd dig alltid till en professionell coach tex en diplomerad eller certifierad ICF (internationell coach federation) coach. Då är du garanterad kunskap, erfarenhet samt att coachen håller sig till de internationella etiska reglerna för coachning. En kvalitetssäkring för dig som kund.

Mitt mål är att stärka hållbarheten för individ, par, familj, arbetslag, verksamhet och organisation. För mig hänger det ihop. Mår jag bra hemma gör jag en bra insats på mitt arbete och tvärt om.

Ledarskapscoaching

 

För dig som vill utvecklas och lära känna dina egenskaper som ledare på ett djupare plan. Du vill ha en positiv arbetsmiljö för dig själv och dina medarbetare. Du kan vara ny i rollen som ledare eller erfaren.

Många ledare har gått någon form av ledarutbildning både en eller flera gånger men i vardagen har man ansvaret för att utveckla sitt eget ledarskap. En coach hjälper dig att fokusera på dig och din utveckling som ledare efter dina behov och funderingar. Identifierar det som är viktigt för dig och sätter ord på varför det är det. Ger dig stöd att flytta dina tankar om utveckling, förändring m m till handlingar. Vi tar ut en riktning, genomför och utvärderar tillsammans, håller fokus helt enkelt. Att ha en coach har visat sig ge förutsättningar för att nå sina mål ökar med 60%. Vi identifierar dina styrkor och hur du kan använda dem inom olika områden. Vi utforskar även de ledaregenskaper du har som du vet att du skjuter upp för att de inte alltid är de du känner dig bekväm med.  Investera i dig själv som ledare, skapa ditt hållbara ledarskap.

Områden som flera ledare nämner de vill coachas inom är kommunikationen med medarbetare, målfokusering, skapa positiv arbetsmiljö, balans arbete -fritid, komma till sin rätt i ledningsgruppen, minska prestationsångern och ha kul på jobbet. Som ledare har man en balansgång som å ena sidan är att vara stöttande och förstående, men samtidigt kunna ställa krav på arbetsprestation hos sina medarbetare.

Att leda dig själv för ett hållbart ledarskap stärker både dig, dina medarbetare och din organisation. Att se dina styrkor och hur du kan använda dig av dem inom flera områden men också identifiera vad det är som triggar dig och vad som tar din energi är några saker som ofta lyfts fram i coaching. Med ett ökat ansvar är det ett måste att också hitta de där små sakerna som skapar balans mellan arbete och fritid så du upplever en ökad nöjdhet. Då ökar ditt fokus, gör ”rätt” saker som ger utdelning. Hantera svåra samtal eller medarbetare som triggar. Personlig utveckling som genererar en vinst både privat och i yrkeslivet. Hållbart ledarskap.

Coachingen sker via telefon, skype eller facetime. Alla samtal kan även fås på plats som du bestämmer.

Onboarding - ge förutsättningar till nya ledare!

När man är ny på jobbet är man full av entusiasm, förväntan och positiv energi, oavsett om man har erfarenhet eller det är första gången. Att ta vara på denna energi är jätteviktigt, det ger nämligen även kraft till arbetslag och verksamhet!

Ett bra mottagande på den nya arbetsplatsen har visat sig viktigare än vi tidigare har trott.  Medarbetare som fått en riktigt bra onboarding stannar kvar längre på sin tjänst, använder sin fulla kompetens fortare i verksamheten och genererar kraft och engagemang ut till kolleger. Alla vinner på en riktigt bra onboarding! 

De flesta arbetsgivare erbjuder några veckor med info och introduktion i olika program mm ofta med även en kollega i verksamheten som stöd den första tiden och det är bra.

Men en riktigt bra onboarding stäcker sig över det första året och innefattar ett professionellt bollplank för att ledaren ska fortsätta att utveckla sitt ledarskap, hålla fokus, nå mål och skapa balans mellan arbete-fritid. Hållbarhet för individ och verksamhet.

Onboardingen är en process.

Hör av dig till mig så tar vi fram en plan för en riktigt bra onboarding som gör skillnad för individ och verksamhet!

Nedan är förslag på hur ett paket med samtal kan se ut.  

  • 1 samtal.
  • 4 samtal med tillgång till din coach 2 ggr (kort uppföljning ca 15 min) mellan samtalen 
  • 6 samtal med tillgång till din coach 3 ggr (kort uppföljning ca 15 min) mellan samtalen 
  • 8 samtal med tillgång till din coach 5 ggr (kort uppföljning ca 15 min) mellan samtalen 

Vi utformar hur du vill lägga upp dina samtal under det första samtalet vi har. För att nå bästa möjliga resultat bör de första tre samtalen ligga nära varandra i tid ca 2-3 veckor mellan samtalen.

Jag kan verkligen rekommendera Marianne som samtalscoach, hon har en professionell inställning och är skicklig på att utmana och hjälpa en att ta nästa steg.

Marianne har en förmåga att hitta de svåra utmaningarna och vägleda på ett ödmjukt sätt.

Kerstin Andersson

rektor, Åstorp