Föreläsningar

Ledarskap, medarbetarskap, att vara människa med ansvar för att leda sig själv och ta ansvar för sina egna val för att skapa ett hållbart liv både privat och yrkesmässigt är grunden i mina föreläsningar.

Jag kombinerar min mångåriga erfarenhet som ledare med min coachutbildning (ICF), det har visat sig vara ett vinnande koncept. Jag har hjälpt privatpersoner, företag, kommuner och organisationer att få ut mer kraft och glädje i sin vardag .

Mitt engagemang och energi smittar till publiken som lämnar föreläsningarna med insikt och inspiration. Det finns en hög igenkänningsfaktor och många skratt i föreläsningarna.

 

Ämnen som du kan välja bland för att sätta ihop din föreläsning/workshop
 • Positiv kommunikation, jag-budskap
 • Ledarskap, medarbetarskap, rättigheter och skyldigheter
 • Medarbetarsamtal – Lönesamtal
 • Du har ansvar för din arbetsmiljö
 • Bli din egen drömkollega och andras
 • Hantera energitjuvar
 • Tankefällor, hur vi kan hantera tankar som drar ner oss.
 • Affirmation, positiva tankar som stärker oss
 • Prokastinering, uppskjutande beteende
 • Kollegialt lärande
 • Gruppdynamik
 • Feedback och coaching
 • Försvarsmekanismer
Exempel på föreläsningar/workshops:
Din Löneutveckling – Din Delaktighet, 1,5 tim

Denna föreläsning riktar sig till lönesättande chefer och dess personal som vill skapa en ökad delaktighet för medarbetarna under hela löneprocessen, från medarbetarsamtal till lönesamtal. Vi är vår största del av vår vakna tid på arbetet, då ska vi också ha kul, vara professionella och må bra ihop.

Här får du ta del av hela resan från tanke till handling och nuläge om varför mina medarbetare själva lämnar in rätt lön i kronor när det är dags för lönesamtal. Din lönerevision – Din delaktighet gav mig och mina medarbetare pris för Årets Nytänk 2019 och mig en plats på årets Maktlista 2019 i nordvästra Skåne för det tillitsbaserade ledarskapet.

Vilka vinster medarbetare och ledning har gjort samt vad som krävt omtag. Mina tankar om hur detta skapar hållbarhet och delaktighet för medarbetare och hur de tar ansvar för hur de leder sig själva. Från medarbetarsamtal till lönesamtal och lönerevision. Medarbetarna själva beskriver en ökad nöjdhet på arbetet, ökad närvaro och att medarbetarsamtalen är meningsfulla och utvecklande. Medarbetarna känner sig mer professionella och har en ökad förståelse för hela löneprocessen. Du får kunskap om hur du kan hantera energitjuvar. Skapa en hållbar arbetsmiljö tillsammans. En vinst för hela organisationen. 

Bli din egen och andras drömkollega, 2 - 6 tim

Om att skapa hållbara och positiva arbetslag.

Denna föreläsning riktar sig till alla chefer och medarbetare, vi har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och hur vi trivs på arbetet.

När vi ingår i ett arbetslag påverkar vi och påverkas vi av de vi har omkring oss. Vi är vår egen arbetsmiljö och andras. Med den vetskapen följer också ett ansvar om hur vi väljer att kommunicera och bemöta vår omgivning för att skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som alla kan utvecklas och växa i. Hur du kan hantera energitjuvar så du inte blir ”urladdad”. Hur du kan stärka dig själv och andra med affirmationer och hur du hanterar tankefällor. Hur du säger saker har en avgörande roll för hur de mottas. Är du en sändare eller en mottagare? Efter denna föreläsning har du en större klarhet i detta.

Denna föreläsning ger konkreta exempel på situationer i vardagen, metoder och tips på hur du med enkla medel kan skapa goda förutsättningar för en arbetsmiljö som är tillåtande, ansvarstagande och professionell. En arbetsmiljö som gör att medarbetare vill vara kvar.

Du får med dig material så att du kan arbeta vidare både på individ-, arbetslags- och organisationsnivå för att skapa förutsättningar för ditt arbetslag. Du ansvara för din egen och dina kollegors arbetsmiljö, gör val som lämnar positiva spår.

Dagen kan utformas efter önskemål. Beroende på vilka ämnen du och din verksamhet är i behov av kan föreläsningen varieras mellan 2 – 6 timmar.

Samtal som gör skillnad - coachande förhållningssätt (heldag)

Den här dagen vänder sig till dig som vill stärka medarbetare, kollegor, elever och andra du samtalar med i deras självledarskap

Du vill skapa förutsättningar för personen du samtalar med att själv sätta ord på sitt nästa steg och ta ansvar för det. Vad hen behöver göra, vilka handlingar som krävs, när det ska ske och hur hen vet när målet har nåtts.

Ett coachande förhållningssätt i samtal skapar motivation, tydlighet, självinsikt och är framåtsyftande. En kraftfull samtalsmetod t ex vid medarbetarsamtal, lönesamtal, mentorsamtal, processamtal samt problemlösning. 

Syftet med dagen är att du ska få med dig kunskap både i teori och praktik inom aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, utforskande frågor, jag-budskap, stärkande feedback, hinder och resurser, spegling m m. Redan dagen efter denna fortbildning kan du använda dig av dina nya erfarenheter i vardagen. Vi använder oss av GROW-modellen för att få en tydlig struktur i våra samtal. Under dagen kommer du att delta i samtalsövningar i mindre grupp där vi tränar på att använda ett coachande förhållningssätt. Du kan använda dig av samtalsämnen/frågeställningar/utmaningar från din vardag som du vill utveckla under våra praktiska övningar.

 

Hållbart ledarskap med energi och kraft över tid! 1-5 tim
Tänk på känslan inför ditt första ledaruppdrag. Lusten, energin, förväntningarna, de känslorna vill du behålla!
Vi vet att positiv kraft “smittar” ut i verksamheten, den smittan sprider man gärna som ledare.
Men den kommer inte av sig själv år ut och år in.
Att ha energi och kraft kvar i sitt ledarskap över tid kräver ett medvetet självledarskap.
Mod att reflektera över sig själv i relation till medarbetare och verksamhetens behov. Och inte minst sina egna behov för att vara i process i sitt ledarskap.
Kunna sätta ord på vilka förutsättningar man behöver för att utföra sitt uppdrag.
I denna föreläsning får du pepp, konkreta tips och modeller för att skapa hållbarhet i ditt ledarskap över tid så du med energi och arbetsglädje kan vara en förebild.
Under föreläsningen kommer vi bl a att prata om: hantera energitjuvar, delegera, fokus på kort, synliggöra förväntningar, ditt varumärke mm.
1 Tim = föreläsning.
2-5 Tim = workshop.

Bli din egen och andras drömkollega

Fortfarande, efter fyra månader, hör jag många positiva tankar om föreläsningen och inte minst att Du har ett val själv, varje dag…att vara positiv eller negativ! Jag kan varmt rekommendera Marianne och Valid coaching för en värdefull stund för alla arbetslag, oavsett branch.

Gunilla Danielsson

rektor, Örkelljunga

Jisses så grym du är. Din humor blandad med din kunskap var verkligen topp 10! Jag blev så inspirerad av dig. Ännu en förebild för mig som ger mig en push åt rätt håll.

Hanna Haneje Malok

pedagog, Örkelljunga