Föreläsningar 

Ledarskap, medarbetarskap, att vara människa med ansvar för att leda sig själv och ta ansvar för sina egna val för att skapa ett hållbart liv både privat och yrkesmässigt är grunden i mina föreläsningar.

Jag kombinerar min mångåriga erfarenhet som ledare med min coachutbildning (ICF), det har visat sig vara ett vinnande koncept. Jag har hjälpt privatpersoner, företag, kommuner och organisationer att få ut mer kraft och glädje i sin vardag .

Mitt engagemang och energi smittar till publiken som lämnar föreläsningarna med insikt och inspiration. Det finns en hög igenkänningsfaktor och många skratt i föreläsningarna.

 

Ämnen som du kan välja bland för att sätta ihop din föreläsning/workshop
 • Positiv kommunikation, jag-budskap
 • Ledarskap, medarbetarskap, rättigheter och skyldigheter
 • Medarbetarsamtal – Lönesamtal
 • Du har ansvar för din arbetsmiljö
 • Bli din egen drömkollega och andras
 • Hantera energitjuvar
 • Tankefällor, hur vi kan hantera tankar som drar ner oss.
 • Affirmation, positiva tankar som stärker oss
 • Prokastinering, uppskjutande beteende
 • Kollegialt lärande
 • Gruppdynamik
 • Feedback och coaching
 • Försvarsmekanismer
Exempel på föreläsningar/workshops:
Din Löneutveckling – Din Delaktighet, 1,5 tim

Denna föreläsning riktar sig till lönesättande chefer och dess personal som vill skapa en ökad delaktighet för medarbetarna under hela löneprocessen, från medarbetarsamtal till lönesamtal. Vi är vår största del av vår vakna tid på arbetet, då ska vi också ha kul, vara professionella och må bra ihop.

Här får du ta del av hela resan från tanke till handling och nuläge om varför mina medarbetare själva lämnar in rätt lön i kronor när det är dags för lönesamtal. Din lönerevision – Din delaktighet gav mig och mina medarbetare pris för Årets Nytänk 2019 och mig en plats på årets Maktlista 2019 i nordvästra Skåne för det tillitsbaserade ledarskapet.

Vilka vinster medarbetare och ledning har gjort samt vad som krävt omtag. Mina tankar om hur detta skapar hållbarhet och delaktighet för medarbetare och hur de tar ansvar för hur de leder sig själva. Från medarbetarsamtal till lönesamtal och lönerevision. Medarbetarna själva beskriver en ökad nöjdhet på arbetet, ökad närvaro och att medarbetarsamtalen är meningsfulla och utvecklande. Medarbetarna känner sig mer professionella och har en ökad förståelse för hela löneprocessen. Du får kunskap om hur du kan hantera energitjuvar. Skapa en hållbar arbetsmiljö tillsammans. En vinst för hela organisationen. 

Bli din egen och andras drömkollega, 2 - 6 tim

Om att skapa hållbara och positiva arbetslag.

Denna föreläsning riktar sig till alla chefer och medarbetare, vi har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och hur vi trivs på arbetet.

När vi ingår i ett arbetslag påverkar vi och påverkas vi av de vi har omkring oss. Vi är vår egen arbetsmiljö och andras. Med den vetskapen följer också ett ansvar om hur vi väljer att kommunicera och bemöta vår omgivning för att skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som alla kan utvecklas och växa i. Hur du kan hantera energitjuvar så du inte blir ”urladdad”. Hur du kan stärka dig själv och andra med affirmationer och hur du hanterar tankefällor. Hur du säger saker har en avgörande roll för hur de mottas. Är du en sändare eller en mottagare? Efter denna föreläsning har du en större klarhet i detta.

Denna föreläsning ger konkreta exempel på situationer i vardagen, metoder och tips på hur du med enkla medel kan skapa goda förutsättningar för en arbetsmiljö som är tillåtande, ansvarstagande och professionell. En arbetsmiljö som gör att medarbetare vill vara kvar.

Du får med dig material så att du kan arbeta vidare både på individ-, arbetslags- och organisationsnivå för att skapa förutsättningar för ditt arbetslag. Du ansvara för din egen och dina kollegors arbetsmiljö, gör val som lämnar positiva spår.

Dagen kan utformas efter önskemål. Beroende på vilka ämnen du och din verksamhet är i behov av kan föreläsningen varieras mellan 2 – 6 timmar.

Snacka är lätt men att kommunicera är en konst, 4 tim

Denna föreläsning riktar sig till dig som vil ha fler verktyg för att lyfta dialoger och samtal till en professionellare nivå. Stärka grupper och arbetslags kommunikation.

Vi varvar teori och praktik för att få kunskap och övning i olika samtalsmetoder och modeller som leder till utvecklande och framåtsyftande dialoger. I ett professionellt samtal finns en stor kraft som kan spara både tid och energi för individ och grupp. En tydlighet där man skiljer på sak och person för att utvecklas tillsammans.

Alla grupper går igenom olika faser och innehåller olika individer, det är en styrka om vi kan förhålla oss till det och inte fokuserar på vad som eventuellt irriterar oss. Vi ser hur gruppdynamik kan se ut och vad man kan göra för att komma till nästa fas.

Du kommer att både leda och ledas i samtal (parvis) där vi provar på, jag – du budskap, feedback och ett coachande förhållningssätt. Allt för att du ska få kunskap och kunna identifiera vad du behöver i dina samtal för att utvecklas bäst och ge kollegor samtal med kvalitet.

Vi arbetar även med en modell för kollegial handledning med syfte, genomförande, utvärdering som stärker grupper och verksamhet. Gemensamt fokus framåt.

Ladda mitt batteri, medvetna val och positiva tankar, 6 tim

Denna workshop riktar sig till alla som vill få mer kunskap för att göra medvetna val för att hitta balans och hållbarhet i sitt liv. Både privat och yrkesmässigt. Ge sig själv förutsättningar, verktyg och metoder för att må bra och göra medvetna val som stärker dig som person. En riktigt boost för må bra känslan! Workshopen håller jag tillsammans med Lotta Andersson som är utbildad stress- och mindfulnesspedagog samt Mediyogalärare.

Jag ger exempel och metoder på positiv kommunikation, jag – budskap, hur man hanterar energitjuvar och inte låter sig ”laddas ur” själv. Hur du undviker tankefällor som drar ner dig och istället använder affirmationer för att stärka dig mm. Lotta leder dig genom pass i mindfulness, yoga och stresshantering.

Vi väver ihop övningar som stärker dig både tankemässigt och kroppsligt, allt för att skapa en helhet i ditt välmående och ge dig flera olika verktyg och metoder att välja mellan för att skapa din hållbarhet i ditt liv.

Ta med dig yogamatta/liggunderlag eller dylikt, vattenflaska och kläder som du känner dig bekväm att utföra yoga i.

Dagen går i ett lugnt tempo. Du deltar i gruppövningar men ges även tid till egenreflektion. Fika och lunch som serveras under dagen är närodlad och vegetarisk.

Bli din egen och andras drömkollega

Fortfarande, efter fyra månader, hör jag många positiva tankar om föreläsningen och inte minst att Du har ett val själv, varje dag…att vara positiv eller negativ! Jag kan varmt rekommendera Marianne och Valid coaching för en värdefull stund för alla arbetslag, oavsett branch.

Gunilla Danielsson

rektor, Örkelljunga

Jisses så grym du är. Din humor blandad med din kunskap var verkligen topp 10! Jag blev så inspirerad av dig. Ännu en förebild för mig som ger mig en push åt rätt håll.

Hanna Haneje Malok

pedagog, Örkelljunga