Föreläsningar 

Ledarskap, medarbetarskap, att vara människa med ansvar för att leda sig själv och ta ansvar för sina egna val för att skapa ett hållbart liv både privat och yrkesmässigt är grunden i mina föreläsningar.

Jag kombinerar min mångåriga erfarenhet som ledare med min coachutbildning (ICF), det har visat sig vara ett vinnande koncept. Jag har hjälpt privatpersoner, företag, kommuner och organisationer att få ut mer kraft och glädje i sin vardag .

Mitt engagemang och energi smittar till publiken som lämnar föreläsningarna med insikt och inspiration. Det finns en hög igenkänningsfaktor och många skratt i föreläsningarna.

 

Ämnen som du kan välja bland för att sätta ihop din föreläsning/workshop
 • Positiv kommunikation, jag-budskap
 • Ledarskap, medarbetarskap, rättigheter och skyldigheter
 • Medarbetarsamtal – Lönesamtal
 • Du har ansvar för din arbetsmiljö
 • Bli din egen drömkollega och andras
 • Hantera energitjuvar
 • Tankefällor, hur vi kan hantera tankar som drar ner oss.
 • Affirmation, positiva tankar som stärker oss
 • Prokastinering, uppskjutande beteende
 • Kollegialt lärande
 • Gruppdynamik
 • Feedback och coaching
 • Försvarsmekanismer
Exempel på föreläsningar/workshops:
Din Löneutveckling – Din Delaktighet, 1,5 tim

Denna föreläsning riktar sig till lönesättande chefer och dess personal som vill skapa en ökad delaktighet för medarbetarna under hela löneprocessen, från medarbetarsamtal till lönesamtal. Vi är vår största del av vår vakna tid på arbetet, då ska vi också ha kul, vara professionella och må bra ihop.

Här får du ta del av hela resan från tanke till handling och nuläge om varför mina medarbetare själva lämnar in rätt lön i kronor när det är dags för lönesamtal. Din lönerevision – Din delaktighet gav mig och mina medarbetare pris för Årets Nytänk 2019 och mig en plats på årets Maktlista 2019 i nordvästra Skåne för det tillitsbaserade ledarskapet.

Vilka vinster medarbetare och ledning har gjort samt vad som krävt omtag. Mina tankar om hur detta skapar hållbarhet och delaktighet för medarbetare och hur de tar ansvar för hur de leder sig själva. Från medarbetarsamtal till lönesamtal och lönerevision. Medarbetarna själva beskriver en ökad nöjdhet på arbetet, ökad närvaro och att medarbetarsamtalen är meningsfulla och utvecklande. Medarbetarna känner sig mer professionella och har en ökad förståelse för hela löneprocessen. Du får kunskap om hur du kan hantera energitjuvar. Skapa en hållbar arbetsmiljö tillsammans. En vinst för hela organisationen. 

Bli din egen och andras drömkollega, 2 - 6 tim

Om att skapa hållbara och positiva arbetslag.

Denna föreläsning riktar sig till alla chefer och medarbetare, vi har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och hur vi trivs på arbetet.

När vi ingår i ett arbetslag påverkar vi och påverkas vi av de vi har omkring oss. Vi är vår egen arbetsmiljö och andras. Med den vetskapen följer också ett ansvar om hur vi väljer att kommunicera och bemöta vår omgivning för att skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som alla kan utvecklas och växa i. Hur du kan hantera energitjuvar så du inte blir ”urladdad”. Hur du kan stärka dig själv och andra med affirmationer och hur du hanterar tankefällor. Hur du säger saker har en avgörande roll för hur de mottas. Är du en sändare eller en mottagare? Efter denna föreläsning har du en större klarhet i detta.

Denna föreläsning ger konkreta exempel på situationer i vardagen, metoder och tips på hur du med enkla medel kan skapa goda förutsättningar för en arbetsmiljö som är tillåtande, ansvarstagande och professionell. En arbetsmiljö som gör att medarbetare vill vara kvar.

Du får med dig material så att du kan arbeta vidare både på individ-, arbetslags- och organisationsnivå för att skapa förutsättningar för ditt arbetslag. Du ansvara för din egen och dina kollegors arbetsmiljö, gör val som lämnar positiva spår.

Dagen kan utformas efter önskemål. Beroende på vilka ämnen du och din verksamhet är i behov av kan föreläsningen varieras mellan 2 – 6 timmar.

Snacka är lätt men att kommunicera är en konst, 4 tim

Denna föreläsning riktar sig till dig som vil ha fler verktyg för att lyfta dialoger och samtal till en professionellare nivå. Stärka grupper och arbetslags kommunikation.

Vi varvar teori och praktik för att få kunskap och övning i olika samtalsmetoder och modeller som leder till utvecklande och framåtsyftande dialoger. I ett professionellt samtal finns en stor kraft som kan spara både tid och energi för individ och grupp. En tydlighet där man skiljer på sak och person för att utvecklas tillsammans.

Alla grupper går igenom olika faser och innehåller olika individer, det är en styrka om vi kan förhålla oss till det och inte fokuserar på vad som eventuellt irriterar oss. Vi ser hur gruppdynamik kan se ut och vad man kan göra för att komma till nästa fas.

Du kommer att både leda och ledas i samtal (parvis) där vi provar på, jag – du budskap, feedback och ett coachande förhållningssätt. Allt för att du ska få kunskap och kunna identifiera vad du behöver i dina samtal för att utvecklas bäst och ge kollegor samtal med kvalitet.

Vi arbetar även med en modell för kollegial handledning med syfte, genomförande, utvärdering som stärker grupper och verksamhet. Gemensamt fokus framåt.

Coachande förhållningssätt (4 tim - flera dagar)

Den här workshopen vänder sig till dig som vill prova på några av grunderna i coaching och öva upp ditt coachande förhållningssätt i samtal med andra.

Teori och praktik varvas. Vi arbetar bland annat med aktivtlyssnande, öppna frågor och att identifiera kärnord för att sätta delmål och ta ut riktning.

 Vi övar samtalstekniker som är ett kraftfullt verktyg för dig som i ditt arbete sitter i samtal med andra människor och vill ge dem förutsättningar att utvecklas och leda sig själva.

 Denna workshop kan fås som halvdag , en kort introduktion där vi provar några moment eller som en djupare utbildning där du flera gånger provat på och fått feedback för att utvecklas i ditt coachande förhållningssätt så du känner att du vet vilken metod du kan använda dig av som samtalsledare, arbetslagsledare, kollegialhandledare, ledare mm.

Jag kan garantera att du lämnar kursen med självinsikt och en förvåning över hur djupt ett samtal kan bli av att du lyssnar aktivt och använder dig av professionella verktyg i dina samtal.

Coachandesamtal, 2 dagar

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dit professionella samtal.  Du vill prova på grunderna i coaching för att bredda din samtalskompetens så du kan skapa förutsättningar för de du samtalar med att växa och leda sig själv framåt.

Beskrivning av utbildningen:

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att optimera individer och gruppers resurser. Coaching skapar självinsikt och motivation genom att man sätter ord på sitt nästa steg och vilka handlingar som behövs. Att använda ett coachande förhållningssätt i sina samtal ökar chansen att nå de mål man sätter upp. Man skapar en tydlig plan som leder till självledarskap vilket stärker både individ, grupp och verksamhet.

Teori och praktik varvas under dessa två dagar. Vi arbetar bland annat med aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, jag och du budskap, stärkande feedback, hinder och resurser mm.

Vi använder oss av GROW modellen för att få en tydlig struktur i våra samtal. Under dessa dagar kommer du delta i många roliga och inspirerande coachövningar, både som klient och coach.

Jag kan garantera att du lämnar kursen med självinsikt, kunskap och en förvåning över hur djupt ett samtal kan bli och hur tydlig vägen till självledarskap kan bli av att du lyssnar aktivt och använder dig av professionella coachingverktyg i dina samtal.

Utbildningens mål:

 • Du får kunskap och konkreta verktyg för att genomföra ett coachande samtal.
 • Du har kunskap om aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, jag och du budskap och Grow modellen.
 • Du har fått teori och praktik som ger dig förutsättningar att leda samtal som leder till självledarskap.
 • Du kan i samtal få fram tydliga mål och handlingar för måluppfyllelse.
 • Du har genomfört coachande samtal med GROW modellen och fått feedback
 • Du vet ICFs definition av coaching.
 • Du har kunskap om coachingfärdigheter enligt ICF.
 • Du har teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet att genom ett coachande samtal dagen efter utbildningen.

Målgrupp:

Denna kurs vänder sig till dig som i ditt arbete är i dialog med andra människor. Ditt syfte med dina samtal är att motivera, engagera och få andra att växa, ta ansvar och leda sig själv.

Du arbetar tex som: teamledare, lärare, skolledare, säljare, projektledare, processledare, samordnare, arbetsförmedlare mm.

 

Onboarding - ge förutsättningar till nya ledare!

När man är ny på jobbet är man full av entusiasm, förväntan och positiv energi, oavsett om man har erfarenhet eller det är första gången. Att ta vara på denna energi är jätteviktigt, det ger nämligen även kraft till arbetslag och verksamhet!

Ett bra mottagande på den nya arbetsplatsen har visat sig viktigare än vi tidigare har trott.  Medarbetare som fått en riktigt bra onboarding stannar kvar längre på sin tjänst, använder sin fulla kompetens fortare i verksamheten och genererar kraft och engagemang ut till kolleger. Alla vinner på en riktigt bra onboarding! 

De flesta arbetsgivare erbjuder några veckor med info och introduktion i olika program mm ofta med även en kollega i verksamheten som stöd den första tiden och det är bra.

Men en riktigt bra onboarding stäcker sig över det första året och innefattar ett professionellt bollplank för att ledaren ska fortsätta att utveckla sitt ledarskap, hålla fokus, nå mål och skapa balans mellan arbete-fritid. Hållbarhet för individ och verksamhet.

Onboardingen är en process.

Hör av dig till mig så tar vi fram en plan för en riktigt bra onboarding som gör skillnad för individ och verksamhet!

Bli din egen och andras drömkollega

Fortfarande, efter fyra månader, hör jag många positiva tankar om föreläsningen och inte minst att Du har ett val själv, varje dag…att vara positiv eller negativ! Jag kan varmt rekommendera Marianne och Valid coaching för en värdefull stund för alla arbetslag, oavsett branch.

Gunilla Danielsson

rektor, Örkelljunga

Jisses så grym du är. Din humor blandad med din kunskap var verkligen topp 10! Jag blev så inspirerad av dig. Ännu en förebild för mig som ger mig en push åt rätt håll.

Hanna Haneje Malok

pedagog, Örkelljunga