Nöjda kunder

BLI DIN EGEN OCH ANDRAS DRÖMKOLLEGA

Äntligen en föreläsning som ger energi till medarbetarna och som gör skillnad  i verksamheten. Alla har vi ett eget ansvar att se till att arbetsmiljön runtomkring oss blir så bra som möjligt. Som en av mina medarbetare skriver  i utvärderingen efter åt. “Positiva tankar, swisha genom ett glitterdraperi med konfettibomber sen är det bara att köra! Jag vill inte vara orsaken till att mina kollegors energi dalar- jag vill vara anledningen till att den höjs!! Om alla mina kollegor tänker på detta så kommer ingen ha en dålig dag på jobbet- någonsin!”
Marianne har förmågan att bjuda in oss åhörare till en show,  där hon varvar teori och praktik på ett professionellt sätt. Vi fick med oss energi, kunskap och konkreta verktyg för att skapa positiv arbetsmiljö, TACK!

 

 

Pamela Lexhag

rektor inom Förskoleområde Öster, Ängelholms kommun

COACHING

Coachning är ett för mig givande och intressant område som lett till spännande framsteg för mig själv i mina förhållningssätt men även i mitt sätt att vara. Marianne har varit duktig på att skapa en lugn och trygg miljö för våra samtal, hon har dessutom varit oerhört följsam i vad som sker under samtalet – jag har utmanats på rätt ställen och jag har tillåtits reflektera över mina tankar samt kring min respons. Marianne skapade en öppen och ärlig atmosfär som utan tvekan varit gynnsam i våra samtal och som till syvende och sist varit ett inspirerande bidrag till min personliga upptäcktsresa.

 

 

Christian Stenbacke

rektor, Ljungaskog

MENTORSAMTAL

Jag upplever vår mentors träffar som väldigt viktiga och sätter stort värde på den tid som vi har haft. Men även att det kommer att fortsätta, men det kommer inte att var så intensivt som det är i början. Det handlar mycket vilken roll som jag som rektor förväntas ta och hur jag tar mig an det i organisationen. Marianne har gett mig stöd i att våga testa och fått mig att skapa det viktiga sammanhanget i Helsingborg.

 

Anette Bergmast

rektor, Helsingborg

GRUPPCOACHING

Mina medarbetare i mitt ledningsteam har haft coachande samtal med Marianne. Jag märker och ser att samtalen har varit en viktig del i deras utveckling som ledare. För mig är det självklart att samtalscoach är en viktig del för mina ledare.

Jag kan verkligen rekommendera Marianne som samtalscoach hon har en professionell inställning och är skicklig på att utmana och hjälpa en att ta nästa steg.  Marianne har en förmåga att hitta de svåra utmaningarna och vägleda på ett ödmjukt sätt.

 

Kerstin Andersson

rektor, Åstorp

BLI DIN EGEN DRÖMKOLLEGA

Tack vare den  professionella och flexibla inställningen har Marianne skräddarsytt utbildning  för mina medarbetare under två tillfällen.  Vi började med ”Bli din egen drömkollega och andras” . Under utbildningen väcktes många tankar och tack vare Marianns fantastiska utstrålning har  dem jobbiga frågor berörts med glimten i ögat och på ett professionellt sätt. Vi fortsatte vårt samarbete med ytterligare  en utbildning med focus på Du har ansvar för din arbetsmiljö samt Positiv kommunikation, jag-budskap. Där berördes många tankar och som  medarbetare utryckte … det behövs för att inse att det är vi/jag som ansvarar hur vi mår på arbete. Under föreläsningar är man aktiv deltagande och arbetar med självreflektion samt diskussion. Jag rekommenderar varmt Valid Coaching och Marianne , som kan på ett kunnigt sätt  skapar positiv energi i gruppen där hon  kan beröra problematiken  på ett professionellt sätt baserad på teoretisk kunskap och beprövad erfarenhet.

 

Anna Lanander

rektor, Helsingborg

ETT COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT I PROFESSIONELLA SAMTAL  

En utbildning som har fått mig att utveckla mitt ledaskap. Jag funderar ofta på hur  jag får mina medarbetare att växa, utvecklas och  gå från ord till handling? Utbildningen gav mig  konkreta verktyg i forma av Grow modellen och Super frågorna, något  som jag kommer att ha stor nytta av under min resa att utveckla mitt coachande ledarskap. Marianne är skicklig på att skapa energi i gruppen och varvar teori och praktik på ett lättfullt sätt. En utbildning som har gjort skillnad för mig , tack.  

 

 

Pamela Lexhag

rektor inom Förskoleområde Öster, Ängelholms kommun

COACHING OCH MENTORSAMTAL

Att bli coachad av Marianne är givande, hon plockar fram ens starka sidor och visar på hur de kan vara en drivkraft i vardagen. Marianne har en fantastisk förmåga att hantera mina frågeställningar som under samtalets gång leder till att jag själv kommer med lösningar. Våra regelbundna samtal har gett tid till egen reflektion och att landa i funderingar som ligger och gror. Marianne är genuint nyfiken på hur jag tänker och känner, en fantastisk lyssnare och hon knyter ihop säcken efter samtalet som gör att jag går stark och stolt vidare i mitt arbete.

 

 

Anne-Marie Skoglösa

rektor, Ängelholm

FÖRELÄSNING

Jisses så grym du är. Din humor blandad med din kunskap var verkligen topp 10! Jag blev så inspirerad av dig. Ännu en förebild för mig som ger mig en push åt rätt håll.

 

 

Hanna Haneje Malok

pedagog, Örkelljunga

FÖRELÄSNING

Genom Marianne fick vi möjligheten att lyssna på och vara delaktiga i ”Kommunikation som stärker individ, undervisning och verksamhet”. Under två timmar fick vi ta del av tankar såsom: -Jag är min egen arbetsmiljö….och min omgivnings, vi är alla levande varelser som kommunicerar på olika sätt, kroppsspråkets betydelse och inte minst att kommunikation kan stärka, lyfta och ge energi men också sänka och söndra. Genom självreflektion fick var och en bl a fundera över något att börja med i morgon! Fortfarande, efter fyra månader, hör jag många positiva tankar om föreläsningen och inte minst att Du har ett val själv, varje dag…att vara positiv eller negativ! Jag kan varmt rekommendera Marianne och Valid coaching för en värdefull stund för alla arbetslag, oavsett branch.

 

Gunilla Danielsson

rektor, Örkelljunga

HÅLLBART LEDARSKAP FÖR SKOLLEDARE

Denna workshop borde alla skolledare ta sig tid att delta i. Den gav mig en otrolig insikt om mitt ledarskap och gav mig en skjuts i rätt riktning för att ta steget in i nya utmaningar där mitt ledarskap med empati, respekt, kommunikation och relation som mina honnörsord “tillåts” att stå i fokus. Tack Marianne Björklund-Persson för inspiraton!

Linda Persson

bitr chef, Malmö stad

ETT COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT I PROFESSIONELLA SAMTAL

Perfekt utbildning för ledningsgrupp och arbetslagsledare att gå tillsammans. Teori varvat med många praktiska träningstillfällen gör att den nya kunskapen fäster bättre.  

Spännande att få träffa, utvecklas och diskutera olika dilemman tillsammans med andra personer än de vi möter till vardags. Vi önskar fler utbildningstillfällen likt detta.

 

 

Ulrika Gath

rektor, Helsingborg

ETT COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT I PROFESSIONELLA SAMTAL 

Under dagen delas man in i olika mindre grupper med någon man inte känner. Det ger mer effekt att få pröva modellen på någon man inte känner. Det är nyttigt att vidga sina vyer och få ny möten med människor. Kursen passar verkligen bra att få mötas i olika roller. Ibland kan det bli konstigt när man som skolledare deltar i samma kompetensutveckling som lärare och medarbetare, en detta är ett ämne som verkligen passar att mötas kring. Man utövar självledarskap i rollen som både lärare och skolledare. Bra variation mellan övningar och att teoretiska delar. Blev så sugen på att även delta på föreläsningen, Bli din egen och andras drömkollega med mina medarbetare!

Stephan Redman

rektor, Jönköpings kommun

COACHING

Jag har varit mycket nöjd med ”min” coach som anpassade coachingen mycket bra efter mina behov. Tänker främst på mycket bra känsla för när det behövs praktiska råd och när det har varit mer framgångsrikt med guidning hur jag själv kan finna svaret och vägen framåt.

Proffsig hantering helt enkelt.

 

 

Johan F

contracting manager

LEDARSKAPSCOACHING

Marianne har under snart ett år varit en stödjande coach till mig och även mina medarbetare i mitt ledningsteam.

Marianne har utmanat mig och fått mig att se på mig själv med nya ögon. Hon ställer alltid utmanande frågor som får mig att tänka efter och fundera på mitt eget beteende. När det gäller olika utmaningar både privat och i mitt arbetsliv. Hon gör mig starkare och tryggare som ledare.

För mig har det varit värdefullt då jag har lärt mig mer om kommunikation och idag själv är bättre på att ställa utmanande/öppna frågor, vilket har lätt till bättre samtal.

 

 

Kerstin Andersson

rektor, Åstorp

BLI DIN EGEN OCH ANDRAS DRÖMKOLLEGA

Vilken inspirerande och tankvärd föreläsning vi fick av Marianne Björklund Persson på vår kompetensutvecklingsdag för alla våra förskolor i Ödåkra. “Bli din egen och andras drömkollega” kräver ansvar, mod och att kunna leda sig själv. Mycket igenkänning, mycket att ta till sig och många skratt. Vi gick därifrån med många tankar och mycket energi.

Eva Mangbo

rektor, Ödåkra förskolor