Mentorsamtal

Mentorsamtal är en mix av coaching och rådgivning. Här blandas dina tankar och behov med rådgivning utifrån mentorns egna erfarenheter som ledare. Det är en kraftfull mix, kanske det bästa av två världar, du får det du är i behov just nu. Att vara chef kan ibland vara ett ensamt och komplext uppdrag även om man har kollegor. Då kan det vara utvecklande och energigivande att bolla sina tankar med någon som har erfarenhet från ledarskap samma verksamhet eller organisation. Det är alltid dina tankar, funderingar, behov och ämnen som styr våra samtal. Jag coachar dig och när du önskar och vill kommer jag in med mina tankar, exempel m m för att ge ytterligare kraft till samtalet. Du får tips, inspiration, och insikter. Vi bollar dina tankar, frågor och utmaningar. Jag använder mig av min mångåriga erfarenhet  och breda kompetens och ger konkreta exempel på hur jag har gjort eller skulle kunna tänka mig att göra när du vill ha in min åsikt i samtalet. Tillsammans skapar vi ett professionellt  och dynamiskt samtal som stärker och utveckla dig i din ledarroll. Vi har fokus framåt. 

Marianne är genuint nyfiken på hur jag tänker och känner, en fantastisk lyssnare och hon knyter ihop säcken efter samtalet som gör att jag går stark och stolt vidare i mitt arbete.

Anne-Marie Skoglösa

rektor, Ängelholm