Om mig

Jag heter Marianne Björklund och är grundare av Valid Coaching. Min tanke är att du som anlitar mig alltid ska inspireras, utmanas, utvecklas och se framåt i dina möten med mig. Gå från tanke till handling för att komma till ett önskat läge och känna dig starkare, nöjdare och mer motiverade genom din personliga utveckling. Allt för att skapa hållbarhet och balans, både privat och yrkesmässigt. Känna dig nöjd helt enkelt. Hållbarhet är ett nyckelord för mig både privat och i mitt arbete. Jag vet att mina val och handlingar skapar hållbarheten som just jag behöver för att må bra och känna mig nöjd. Därför var valet av företagsnamn självklart för mig. Valid = hållbar, meningsfull, grundad.

Jag har arbetat med människor, kommunikation, samtal, ledarskap, relationsskapande, förändringsarbete och organisationsstrukturer i drygt 35 år och av dessa 20 år som ledare/chef. Denna erfarenhet har gett mig insikten att jag tycker det är fantastiskt att få se människor utvecklas och växa!

Jag har förmånen att ha fått uppleva människor gå från tanke till handling och känna att de påverkar sitt liv i den riktning de önskar på nära håll så många gånger.  Det finns gånger då personen som coachas har varit tveksam i början. Men med mod och vilja och en professionell coach har personerna skapat sin egen hållbarhet som just de behöver för att känna tillfredsställelse och nöjdhet, privat, i en relation eller yrkesmässigt.

I mitt arbete som coach och utbildare kombinerar jag min mångåriga erfarenhet och behörighet som lärare, specialpedagog, ledare, certifierad ICF coach samt ICF ledarskapscoach. Det har visat sig vara en lyckad kombination. Jag var nominerad till Årets Nytänk i Helsingborgs stad 2019. Samma år utnämnde Helsingborgs Dagblad mig till en plats på 2019 års Maktlista i nordvästra Skåne. Dessa nomineringar grundade sig på mitt nytänk kring medarbetarsamtal och lönesättning där personalen lämnar in sitt förslag till rätt lön. Ett tillitsbaserat ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetare att leda sig själv.

Gemensamt för mötena med mig är att de präglas av professionalitet, engagemang, reflektion, tillit och uppsatta mål. Det är då den bästa utvecklingen sker och man når sitt önskade läge. Att nå mål gör att man fylls av positiv energi och blir starkare.

 

Mina ledord: Kommunikation, hållbarhet och humor

Kommunikation

Det finns en otrolig kraft och energi i samtal. Att ha någon som helhjärtat lyssnar. Ger stöd, pepp, utmaning och även tröst ibland. Utmanas till nya tankar som stärker. Att samla denna kraft och ta ut en riktning, hitta lösningar, skapa gemensamma fokus och mening, det leder framåt. Lyssna, fundera inte över vad du ska svara.

Hållbarhet

För mig handlar det om att göra val och ge mig själv förutsättningar till det som är hållbart för mig, här och nu. Mina behov kan ju ändras över tid därför är hållbarheten föränderlig. Några av mina värderingar är kopplade till min tanke om hållbarhet. Har jag balans mår jag bra och det är en vinst för mig och de i min närhet, både privat, relationsmässigt och yrkesmässigt. Är jag stark kan jag även ge kraft åt andra.

Humor

Att inte ta sig själv på så stort allvar underlättar oavsett hur ”viktig” man ibland kan tycka att man är.  Att kunna skratta åt sig själv och bjuda på det till andra är en styrka enligt mig.  Att skratta med andra ger en härlig känsla av glädje och tillhörighet som kan sitta i länge. Jag tror att har man skrattat tillsammans har man lättare att klara av svårigheter såväl privat, i en relation som yrkesmässigt.